قیمت ها با توجه به نوسان قیمت مواد اولیه ۱۰ تا ۲۰ درصد قابل افزایش میباشد و قبل از سفارش ،پیش فاکتور دریافت کنید ‌