کاربرد سقف کوبیاکس

سیستم سقف کوبیاکس به طور گسترده در انواع پروژه های عمرانی از جمله کارخانه ها، بیمارستان ها، هتل ها، مزاکز تجاری و ساختمان های مسکونی مورد استفاده قرار میگیرد. امروزه در کشورهای غربی این نوع سقف ها در بسیاری از پروژه های عمرانی به کار گرفته می شود. همچنین در کشورهای شرقی برای ساخت سازه های مرتفع و آسمان خراش نیز از این سقف ها استفاده می شود.


اجزای اصلی سقف کوبیاکس

۱. بتن

۲. آرماتور

۳. شبکه مش فوقانی و تحتانی

۴. ماژول های قفسه ای شامل گوی های پلاستیکی (توپ های تو خالی) به همراه خرپای فلزی از فولاد نوع AII

توپ های توخالی در قسمت مرکزی قفسه مسلح قرار می گیرند و یک قفسه مدولار مسلح را به وجود می آورند. به این توپ های تو خالی، کیج مسلح نیز می گویند که در بین ۲ لایه آرماتور تحتانی و فوقانی دال قرار می گیرند و با حذف بتن غیرباربر از درون دال باعث سبک شدن سقف و در نتیجه باعث سبک شدن کل سازه می شود. در سازه هایی که سقف کوبیاکس در آن ها اجرا می شود برای مقابله با بارهای جانبی از دیوار برشی بتنی با شکل پذیری متوسط و سیستم قاب تقریبا ساده شامل ترکیب دال و ستون می باشد.

نحوه ی اجرای گام به گام سقف کوبیاکس

۱. قالب بندی و اجرای شبکه مش تحتانی
بعد از اجرای ستون ها، در گام اول کل سقف دقیقا مشابه دال بتنی معمولی با استفاده از قالب چوبی یا فلزی قالب بندی می شود و سپس شبکه مش تحتانی اجرا را اجرا می کنیم. دقت کنید که شمع بندی به فاصله های ۱ تا ۱.۵ متر زیر قالب انجام شود.

حداقل ۲ عدد میلگرد مش پایین از هسته ی ستون عبور کند.

2 عدد میلگرد رد شده در هسته ی ستون

نکته: شبکه مش تحتانی را در فاصله های ۲ متری با سیم مفتول ۲.۵ به قالب های سقف متصل کنیم. برای رعایت پوشش بتن نیز باید این میلگردها بر روی اسپیسر مهار شوند و لازم است بدانید که استفاده از سنگ، موزاییک، آجر و موارد این چنینی برای رعایت پوشش بتنی مجاز نمی باشند.

۲. جایگذاری کیج ماژول ها (ماژول های قفسه ای)
بعد از اتمام آرماتوربندی و نصب اسپیسرها، گوی ها را مطابق نقشه های اجرایی روی سقف پهن می کنیم و با استفاده از سیم مفتول (آرماتوربندی) به شبکه ی مش تحتانی که در مرحله ی قبل اجرا کردیم، متصل می کنیم البته نباید در محدوده اطراف ستون ها و دیوارهای برشی، گوی ها را نیز قرار دهیم به دلیل اینکه نواحی اطراف ستون ها و دیوارها را برای افزایش مقاومت دال در برابر برش پانچ به صورت دال معمولی توپر اجرا می کنیم.

جایگذاری کیج ها در سقف کوبیاکس

برای اتصال عرضی کیج ها (ماژول های قفسه ای) به هم از فیکسچر استفاده می کنیم.

فیکسچر در سقف های کوبیاکس

فواصل طولی و عرضی کیج ها (ماژول های قفسه ای) از دیوارهای برشی و ستون ها، برای کنترل و اجرای برش پانچ که در نقشه های اجرایی مشخص می شود را باید رعایت کنیم. ماژول ها را هم بر اساس تعداد گوی های مورد نیاز در هر قسمت به راحتی توسط قیچی می بریم و در جای مناسب خود قرار می دهیم.

فواصل کیج ها از ستون ها و دیوارهای برشی

۳. اجرای شبکه مش فوقانی
پس از تکمیل جایگذاری گوی ها، شبکه مش فوقانی بافته شده و بدین صورت سقف ما آماده ی بتن ریزی می شود.

قطر و فواصل آرماتورهای فوقانی و تحتانی را براساس نقشه های اجرایی که محاسب سازه طراحی کرده است، اجرا می کنیم. و در اکثر مواقع شبکه مش فوقانی دارای آرماتورهایی با قطر کمتر یا فواصل آرماتورگذاری بیشتر می باشد. انتهای میلگردهای مش فوقانی و تحتانی را باید با خم ۹۰ درجه اجرا کنیم.

کیج ماژول ها را باید به شبکه مش بالایی و پایینی با سیم مفتول ۱.۵ نرم متصل کنیم.

شبکه مش فوقانی

۴. بتن ریزی سقف کوبیاکس
پس از کنترل مجدد قالب بندی، نحوه ی قرارگیری گوی ها، شبکه آرماتوربندی و اطمینان از صحت عملیات اجرایی، سقف را با استفاده از پمپ زمینی، باکت، دکل و یا سایر روش های متداول، بتن ریزی و ویبره می کنیم.

بتن ریزی سقف کوبیاکس

بتن ریزی سقف کوبیاکس را در ۲ مرحله انجام می دهیم.

در مرحله ی اول برای تثبیت شبکه آرماتوربندی و همچنین تثبیت کیج ماژول ها، بتن ریزی اولیه را بر روی شبکه مش پایین تا نیم کره ی کیج ماژول انجام می دهیم.

و در مرحله ی دوم هم بتن ریزی را تا مدفون شدن کامل کیج ماژول ها و شبکه آرماتوربندی فوقانی انجام می دهیم.

نکته ی دیگر اینکه بتن ریزی را باید به صورت پیوسته انجام شود و همچنین ویبره زدن را در هر ۲ مرحله به صورت قائم در داخل کیج ماژول ها انجام دهیم.