نمایش یک نتیجه

شوت نخاله یا شوتینگ نخاله ساختمانی

تماس بگیرید
  ابعاد و قسمت های مختلف شوتینگ ساختمانی هاپر (سه راهی) ارتفاع دهانه ورودی دهانه خروجی 130 سانتیمتر 70 در