نظارت بر اجرای سقف و کنترل پروژه

 

نظارت بر اجرای سقف

همان طور که اطلاع دارید سقف های دوپوش مجوف (یوبوت) دارای مزایای فراوانی هستند و این مزیت ها با رعایت الزامات سقف های یوبوت و تکنولوژی که در این نوع سقف ها به کار گرفته شده ارتباط مستقیمی دارند که بهتر است این موضوع به دقت مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر ممکن است کارفرمایان محترم به دلیل جدید بودن این سیستم و نوین بودن فناوری های سقف های سازه ای به ویژه سیستم سقف یوبوت که اجرای سیستمی مانند دال مجوف دوپوش (یوبوت) نیاز به دقت در آرماتور بندی و بتن ریزی دارد، آشنایی کاملی نداشته باشند، از این رو واحد فنی و مهندسی گروه ساختمانی دال فرم سازه، اقدام به اموزش مهندسان اجرائی خود با عنوان ناظر سقف نموده و کارفرمایان محترم درصورت تمایل می توانند از خدمات ناظران سقف اعم از اموزشی و نظارتی استفاده نمایند. مهندسان و ناظران اجرایی این گروه، با اتکاء به تجربه و نیروی انسانی کارآمد و متخصص، آمادگی اجرای سازه های بتنی شما قالب پیمانکاری را دارا می باشند.