سیستم سقف یوبوت ومزایای اجرایی آن

 

ضخامت کمتر سقف :

با استفاده از دال مجوف یوبوت و بهره گیری از عملکرد دو طرفه سقف و توزیع متوازن نیروها بین تکیه گاه ها ، آویز تیرها حذف شده و در نتیجه ضخامت سقف کاهش می یابد. به عنوان مثاال برای دهانه ۱۳ متری ، ضخامت سقف تنها ۳۵ سانتی متر می باشد.

حذف سر ستون ها و تیرهای آویزدار :

به دلیل عملکرد دو طرفه سقف دال مجوف یوبوت ، تیرهای آویزدار و سرستون ها از دال حذف شده که این امر باعث کاهش هزینه مربوط به قالب بندی و نیز افزایش سرعت اجرا می گردد .

سهولت در اجرا :

در سیستم سقف دال مجوف یوبوت به دلیل حذف تیرهای میانی ، قالب بندی سقف بسیار ساده بوده و می توان آن را با بهره گیری از اکیپ آرماتور بند عادی و آموزش چند روزه این اکیپ اجرا نمود .
مقاومت فوق العاده در برابر زلزله : کاهش جرم مؤثر دال در این سیستم باعث کاهش نیروی برش مؤثر زلزله بر سازه می شود. همچنین وجود دو لایه دال بالا و پایین به شکل کاملاً متصل و مشبک، باعث تأمین صلبیت بسیار بالای دال و انتقال متوازن نیروهای جانبی زلزله به المان های باربر جانبی می شود.

 

مزایای اجرایی یوبوت بتن

– عدم نیاز به نیروی متخصص جهت اجرا
– سهولت و افزایش سرعت اجرا به دلیل کاهش حجم عملیات آرماتوربندی
– عدم نیاز به سقف کاذب برای پوشاندن آویز تیرها
– آرماتوربندی تیپ و سریع
– عدم نیاز به قالب بندی تیرها به دلیل حذف تیرها
– آمد و شد مطمئن و راحت نیروهای اجرایی در هنگام ساخت
– عدم نیاز به آستر سیمان و یا گچ و خاک برای پوشش زیر سق
– حذف سرستون ها و تیرهای آویزدار.
– امکان قالب بندی با روشهای متعارف.
– قابلیت تحمل بارهای حین اجرا (۱۰۰ کیلوگرم در هر مربع به ابعاد ۸ سانتی متر) و امکان تردد آسان کارگران.
– باربری فوق العاده سقف
– مقاومت فوقالعاده در برابر زلزله:
– کاهش جرم موثر دال در زلزله و به تبع آن کاهش نیروی برشی موثر زلزله بر سازه.
– وجود دو لایه دال بالا و پایین به شکل کاملا متصل و مشبک که باعث تامین صلبیت بسیار بالای دال و انتقال متوازن نیروهای جانبی زلزله به المان های باربر جانبی می‌شود.
– چفت و بست سریع و آسان
– اجرای دهانه های بلند بدون استفاده از تیر و کابل تا ۱۸ متر
– سهولت و سرعت بالای اجرا
– کاهش ضخامت سقف
– قابلیت طراحی سازه باسیستم قالب تونلیTCF وقالبهای ICF
– امکان تردد آسان کارگران برروی سقف حین اجرا و سهولت در بافت میلگردهای سقف