گواهینامه های اخذ شده توسط دال فرم

اعطای تاییدیه های فنی و گواهی نامه های مختلف به شرکت دال فرم سازه

شرکت ساختمانی دال فرم سازه، علاوه بر اخذ گواهی نامه ثبت طرح صنعتی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دارای تاییدیه فنی از سوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نیز می باشد.