Skip to Content

آرشیو دسته بندی ها:مقالات

مرحله اصلی آرماتوربندی سقف وافل

اولین نکته در آرماتوربندی سقف وافل، محاسبات انجام شده توسط مهندس محاسب است. در واقع بر اساس محاسبات انجام شده شماره و نحوه آرماتوربندی سقف وافل تعیین می‌گردد.

این عمل به پارامترهای مختلف در طراحی سازه بستگی دارد. طول دهانه و باری که بر روی سقف وارد می‌شود از جمله این موارد هستند. همچنین ازجمله موارد اثرگذار در حجم آرماتوربندی یه سازه، کاربری آن است.
سایز و فاصله آرماتورها به شرایط سازه بستگی دارد. این شرایط نیز پس از طراحی ساختمان تعیین می‌گردند. آنچه در میان تمام آرماتوربندی‌ها مشابه است، مراحل زیرسازی و قالب بندی می‌باشد. اولین مرحله زیر سازی است و سپس قالب‌های وافل بر روی آن چیدمان می‌شوند.

مراحل آرماتوربندی سقف وافل
آرماتوربندی تیرچه ها

آرماتورهای تیرچه‌های وافل که به اصطلاح آرماتور پاشنه تیرچه گفته می‌شوند، در میان وافل‌ها قرار می‌گیرند. در بیش از ۸۰درصد پروژه‌ها از آرماتور ۱۴ یا ۱۶ استفاده می‌کنند.
اگر وافل دوطرفه باشد تیرچه‌ها در دو جهت x و y قرار داده می‌شوند. اگر وافل یک طرفه باشد دو آرماتور در پاشنه تیرچه در یک جهت قرار می گیرد.

آرماتوربندی شبکه فوقانی

شبکه‌ای است که بر روی وافل‌ها بسته می‌شود. برای وافل دو طرفه در بیشتر مواقع از آرماتور شماره ۱۰ و در وافل یک طرفه از آرماتور ۸ استفاده می‌کنند. این نیز بستگی به شرایط سازه دارد. فاصله شبکه وافل در طراحی سازه تعیین می‌گردد.

آرماتورهای برشی

در آخر شبکه‌ای که بر روی وافل قرار گرفته است را به وسیله آرماتور برشی، آرماتور S یا U به آرماتوری که در مراحل قبل در پاشنه تیرچه قرار داده شده است متصل می‌کنند. فاصله اتصال می‌تواند ۲۰،۴۰،۶۰و… سانتی‌متر باشد. به این طریق شبکه رویی با آرماتور پاشنه در کل سقف به هم متصل می‌شوند.
از نکات مهم آرماتوربندی سقف‌های وافل، قرار دادن کلاهک برشی بر سر ستون و دیوارهای برشی است. این‌ها به صورت خاموت بسته و در طول مشخصی از تکیه گاه‌ها قرار داده می‌شوند.

پس از اتمام آرماتوربندی چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟
پس از اتمام آرماتوربندی بتن ریزی بر اساس استانداردهای تعیین شده انجام می‌شود. در سقف وافل از مواد زائدی مانند یونولیت استفاده نمی‌شود. از همین رو بتن به راحتی در فضای بین قالب‌ها و روی سطح آن‌ها قرار گرفته و فضاهای خالی را پر می‌کند. بتن ریزی سقف وافل نسبت به دیگر سقف‌ها آسانتر است. در بتن ریزی سقف وافل، بتن ریزی در یک مرحله انجام می‌شود. افزودنی‌ها و فوق روان کننده‌ها به دلیل مناسب بودن فضای ویبره شدن بتن اضافه نمی‌شود. مانند سقف‌های مجوف کوبیاس و یوبوت نیازی به حرکت افقی بتن در فضای زیر قالب‌ها نیست.

اجرای سقف وافل بسیار شبیه سقف تیرچه بلوک بوده و نیازی به نیروهای تخصصی با آموزش‌های ویژه ندارد.

ضوابط و کلیات آرماتوربندی سقف وافل
در این قسمت نکات مربوط به آیین­ نامه­ های طراحی سازه پیرامون آرماتورگذاری ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون درجاریز اختصاص دارد.

۱-کلیات
ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون باید ضوابط بند ۹-۱۶-۳ را برای انتقال نیروی محوری ستون از طریق سیستم کف برآورده کند. اگر بارهای ثقلی، باد، زلزله یا دیگر نیروهای جانبی منجر به انتقال لنگر در ناحیه اتصال تیر به ستون یا دال به ستون شوند، باید برش ناشی از انتقال لنگر در طراحی ناحیه اتصال منظور گردد.

ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون که لنگر به ستون منتقل می‌کنند باید ضوابط آرماتور گذاری بند ۹-۱۶-۴ را برآورده کنند. ناحیه اتصال در قاب‌هایی که زیر اثر بارهای جانبی زلزله قرار می‌گیرند شامل (الف) تا (پ) باید الزامات فصل ۹-۲۰ را برآورده کنند.

الف – ناحیه اتصال تیر به ستون در قاب‌های خمشی ویژه

ب- ناحیه اتصال دال به ستون در قاب‌های خمشی متوسط

پ- ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون در قاب‌های خمشی که به‌عنوان بخشی از سیستم مقاوم در برابر زلزله بکار گرفته نمی‌شوند اما در سیستم‌های با شکل‌پذیری زیاد و متوسط قرار دارند.

اگر ناحیه اتصال تیر به ستون از چهار طرف به طور جانبی به تیرهای با عمق تقریباً برابر و عرض حداقل برابر با سه‌چهارم عرض ستون در هر طرف متصل باشد، مقید در نظر گرفته می‌شود.

اگر ناحیه اتصال دال به ستون از چهار طرف به طور جانبی به دال متصل باشد، مقید در نظر گرفته می‌شود.

۲-انتقال نیروی محوری ستون از طریق سیستم کف
اگر مقاومت فشاری بتن ستون بیش از ۴۰ درصد نسبت به مقاومت فشاری بتن سیستم کف افزایش داشته باشد، انتقال نیروی محوری از طریق سیستم کف باید مطابق بندهای (الف)، (ب) یا (پ) باشد.

الف – بتن دال کف در محدوده ستون و اطراف آن تا فاصله ۶۰۰ میلی‌متر از بر ستون با ید با مقاومت فشاری مشخصه ستون ریخته شود. این بتن باید در تمام ضخامت دال و تیر ادامه یافته و اطمینان حاصل شود. با بتن کف در سایر قسمت‌های مجاور یک‌پارچه شود

ب- مقاومت فشاری بتن ستون در محدوده ضخامت دال و یا تیرها با استفاده از مقدار مقاومت فشاری کمتر بتن محاسبه شده و مقاومت موردنیاز در این محدوده به کمک آرماتورهای دوخت قائم و دورپیچ های لازم تأمین شود.

پ- برای ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون که به ترتیب مطابق بندهای ۹-۱۶-۲-۴ یا ۵-۲ – ۹-۱۶ مقید شده محسوب می‌شوند، مقاومت فشاری ستون در ناحیه اتصال را می‌توان با فرض مقاومت فشاری بتن برابر با ۷۵ درصد مقاومت فشاری بتن ستون به‌علاوه ۳۵ درصد مقومت فشاری بتن کف محاسبه نمود، مشروط بر آنکه مقاومت فشاری بتن ستون از ۵/۲ برابر مقاومت فشاری بتن کف بیشتر نباشد.

۳-حداقل آرماتور
در ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون باید از آرماتور های عرضی مطابق بند ۲-۴-۱۶ – ۹ استفاده شود، مگر آنکه مطابق بندهای ۹-۱۶-۴-۲ یا ۹-۱۶-۵-۲ ناحیه اتصال در چهار طرف مقید بوده و همچنین بخشی از سیستم مقاوم در برابر زلزله نباشد.

حداقل سطح مقطع کلیه ساق‌های آرماتور عرضی در هرکدام از راستاهای اصلی ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون نباید کمتر از مقادیر (الف) و (ب) باشد:

آرماتوربندی سقف وافل
b بعد مقطع ستون در جهت عمود بر راستای مورد بررسی است.

۴-جزئیات آماتور گذاری
در ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون باید از آرماتور عرضی بند ۹-۱۶-۴-۲ در داخل ستون در ارتفاعی معادل با عمیق‌ترین تیر یا دال متصل به ستون استفاده شود.

در ناحیه اتصال تیر به ستون، فاصله آرماتور های عرضی s نباید از نصف عمق کم‌عمق‌ترین تیر بیشتر شود.

اگر آرماتور طولی تیر یا ستون در ناحیه اتصال وصله یا ختم شده باشد، باید از آرماتور های عرضی بسته مطابق بند ۹-۱۲-۶-۵ در اتصال استفاده شود، مگر این که اتصال مطابق بندهای ۹-۱۶-۲-۴ یا ۹-۱۶-۲-۵ مقید شده باشد.

گیرایی آرماتور های طولی ختم شده در اتصال باید مطابق بند ۹-۲۱-۳ تأمین شود.

ادامه مطلب

قالب بتن پلاستیکی(پلیمری)

قالب بتن پلاستیکی

امروزه قالب بتن پلاستیکی، امروزه کابرد فراوانی دارد.ما در اینجا قصد معرفی قالب بتن پلیمری را برای شما داریم
قالب بتن پلاستیکی که بدنه اصلی آن برخلاف سایر قالب های بتنی از جنس پلیمر فشرده می باشد. و امروزه به دایل خواص فراوان جایگزین قالب های فلزی و پلی وود ها شده است.

اگر چه بدنه و متریال به کار رفته در ساخت قالب پلیمری بتن ریزی پلیمری می باشد ،قالب های بتن ریزی پلاستیکی دارای کاربرد گوناگونی می باشند که از محبوب ترین و پر کاربرد ترین آن ها در عرصه ساخت و ساز می توان به قالب پلاستیکی دیوار، قالب پلاستیکی ستون بتنی و قالب پلاستیکی سقف اشاره کرد.

قالب های بتنی پلاستیکی که در ادامه به شرح و توصیف آن ها خواهیم پرداخت. اما قبل از اشاره به انواع قالب بتن پلاستیکی، لازم است شما را با مزایای استفاده از قالب های بتنی پلاستیکی بیشتر آشنا کنیم.

مزایای قالب بتن پلاستیکی؟

قالب پلاستیکی

در ابتدا با این نوع قالب اشنا میشویم سپس در ادامه به شرح ان خواهیم پرداخت. در این قرن قالب های پلاستیکی یکی از پرکاربرترین نوع قالب ها در صنعت ساختمان سازی بوده اند

قالب پلاستیکی بتن ریزی که در بتن ریزی، قالب بندی های بتنی و به طور کلی ساخت انواع سازه های بتنی استفاده میشوند.

این قالب ها بدنه و اسکلت اصلی اها از پلیمر فشرده بوده. چرا که این امر استقاومت قالب را بالا میبرد. اگر چه بدنه و متریال به کار رفته در ساخت قالب پلاستیکی بتن ریزی پلیمری می باشد، اما قدرت و استحکام این قالب ها باعث افزایش کیفیت آنها میشود

قالب های بتن ریزی پلاستیکی دارای انواع گوناگونی می باشند که از محبوب ترین و پرطرفدار ترین نوع قالب هستند . همچنین کاربرد های این محصول می توان به قالب پلاستیکی دیوار، قالب پلاستیکی ستون بتنی و قالب پلاستیکی سقف اشاره کرد.

مزایای قالب بتن پلاستیکی

۱- مهم ترین مزایای قالب بتن پلاستیکی وزن سبک این قالب است. چرا که وزن و سبکی یکی از پر اهمیت ترین فاکتور در امر ساختمان سازی بوده. چرا که هرچه وزن سبک تر باشه سازه سبکتر بوده و اجرای ان راحت تر است. همین مسئله باعث محبوبیت بیش از پیش قالب های بتن پلاستیکی می شود.

۲- قابلیت استفاده از آن در مناطق سردسیر و با شرایط جوی و آب و هوایی سرد و خشک زیرا قالب های پلاستیکی از نفوذ و انتقال سرما به سازه های بتنی جلوگیری می کنند و مانع از سردی و یخ زدگی بتن ها می شوند. از همین رو در این مناطق بیشتر استفاده میشوند.

۳- اگر چه قالب پلاستیکی، قالبی بسیار مناسب برای ساخت سازه های بتنی در مناطق سردسیر می باشد، اما جالب است بدانید این قالب ها، قالب های رایج و قابل استفاده در مناطق گرمسیری نیز می باشند. زیرا سطح و رویه این قالب ها، مانند سایر قالب های بتن ریزی فلزی، از جنس فلز نبوده و از این رو از انتقال گرمای شدید و زیاد به سطوح قالب بندی جلوگیری کرده و مانع از خشک شدن و تبخیر رطوبت و آب لایه های سطحی بتن می گردد.

۴- پس از باز کردن قالب ها فاقد نیاز به تمیز کردن می باشند.

قیمت قالب پلاستیکی (پلیمری)

قالب پلیمری نوعی قالب از جنس پلاستیک است که در عین سبک بودن مقاومت بالایی دارد. نام دیگری که برای این قالب ها در نظر گرفته می شود ABS است. این محصول در برابر ضربه تحمل بالایی دارد.قیمت گذاری قالب های پلیمری به عوامل گسترده ای مثل پلیمر استفاده شده ، سایز قالب، کیفیتت و نوع رنگ پلیمر رنگ پلیمر ، دقت ساخت پانل ها و…بستگی دارد

انواع قالب پلیمری

قالب پلیمری معمولاً در دو سبک عرضه می شود. سبک اول شامل ستون های مستطیلی و مربع است که از نظر عرض متفاوت هستند و سبک دوم آن نیز مشهور به قالب کنج است که به طور کلی با سایز کوچک عرضه می شود و برای قالب بندی نقاط باریک ساختمان استفاده می شود و سرعت اجرا را بیشتر می کند.

نوعی قالب مودلار پلیمری وجود دارد که با ابعاد ثابت ۵۰ در ۱۰۰ تولید می شود و مشهور به قالب لبه ۵ است و جایگزین برای سقف های وافل است. این قالب ها وزن کمی دارند و از نظر مقاومت در شرایط خوبی قرار گرفته اند. به طور کلی قالب های مدولار جایگزین خوبی برای پلای وود ها هستند چون مشکل پوسیدگی تخته های چند لایه را ندارند و از نظر اقتصادی نیز به صرفه هستند. این قالب ها نیاز به روغن کاری ندارند.

سایز بندی پانل های بتن پلاستیکی

پانل های پلیمری بتن به طور کل در ۳ سایز تولید میشوند که به طور عمده به شرح زیر هستند.

پانل پلیمری ۱۰۰*۵۰
پانل پلاستیکی۱۰۰*۲۰
قالب پلاستیکی (پلیمری)۱۰۰*۱۵
با اتصال این قالب ها میتوان سایز های مختلفی از قالب پلیمری بتن ایجاد کرد.

تفاوت قالب پلاستیکی بتن سیاه رنگ و سفید رنگ

قالب بتن سیاه رنگ به دلیل نوع پلیمری که از آن ساخته شده است قمت مناسب تری نسبت به قالب بتن سفید رنگ دارد ولی این موضوع دلیل بر این نیست که از استحکام لازم برخوردار نیست بلکه دلیل اصلی اختلاف قیمت نایاب بودن پلیمر سفید و ویژگی های از قبیل ضد اشعه یو وی بودن آن است

ادامه مطلب

بتن ریزی سقف (نکاتی که حتما باید بدانید)

بتن ریزی سقف‌های تیرچه‌ بلوک به کمک پمپ و یا تاورکرین بسته به موقعیت مکانی و زمانی کار ریخته می‌شود. به‌منظور جلوگیری از تغییرات در ضخامت سقف بتن‌ ریزی شده که خود باعث وارد آمدن بار مرده اضافی یا کمبود مقاومت بتن به جهت کمبود حجم آن می‌گردد و نیز ایجاد سطح یکنواخت در سطح کف سازه در حین بتن‌ریزی همواره ارتفاع تمامی نقاط بتن‌ریزی شده باید کنترل گردد.

حفاظت بتن ریخته شده

اجرای تخته ماله دوم روی سطح بتن به‌منظور اجرای سطحی یکنواخت و بدون ترک باید ترتیبی فراهم آورد تا سطح بتن از رفت و آمد مربوط به این کار آسیب ظاهری نبیند. از دیگر مراحل بسیار مهم مراحل آغازین و پایانی عملیات بتن‌ریزی است در مرحله آغاز عملیات بتن‌ریزی می‌بایست شرایطی فراهم آورد تا لوله‌های پمپاژ بتن آماده انتقال بتن گردد. بدین منظور در ابتدا با توجه به شرایط محیط مانند درجه حرارت محیط و غیره طرح اختلاط خاصی از آب و سیمان توسط پمپ بتن در داخل لوله‌ها جریان می‌یابد، اما باید توجه داشت که این دوغاب سیمان به‌هیچ‌وجه اجازه ورود به سطح بتن ریزی سقف را ندارد و باید به نحوی از محیط عملیات خارج گردد.

محصور کردن اطراف محل بتن ریزی

ازجمله موارد حفاظت محیطی بتن جلوگیری از وزش باد در محوطه بتن‌ریزی شده است. زیرا که خود عامل تبخیر غیرطبیعی رطوبت بتن بوده و موجب ایجاد ترک می‌شود. با محصور کردن اطراف محل بتن‌ریزی با پوشش مناسب علاوه بر حفاظت محیطی بتن، محیط کار از بقیه محیط جداشده و ایمنی کارکنان و محیط اطراف منطقه عملیات بتن‌ریزی نیز تا حد مطلوبی تأمین می‌گردد.

با توجه به سطح بسیار زیاد بتن‌ریزی در هر سقف نیاز است که در هر مرحله لوله‌های پمپ بتن در حین بتن‌ریزی بازشده و در مسیر جدید مجدداً بسته شود که انتخاب محل انجام این کار به‌نحوی‌که مراحل انجام کار کمتر شده و آسیب کمتری به محیط عملیات بتن‌ریزی برسد و درعین‌حال هماهنگی بین پمپ محل و محل لوله‌کشی از مسائلی بود که قبل از انجام عملیات بتن ریزی سقف نیاز به برنامه‌ریزی دارد.

محصور شدگی سقف بتن

نظر مبحث نهم در باره بتن ریزی سقف ها
باید محموله های بتن در نقاط مختلف سقف به صورت پراکنده ریخته و سپس پخش و تسطیح شود.
بتن نباید در یک محل و در حجم زیاد تخلیه و سپس به‌طور افقی در طول قالب حرکت داده شود.
درواقع باید بتن‌ریزی در یک‌جهت و به‌طور متوالی انجام شود.

‌نکات مهم بتن ریزی سقف‌‌

 • ‌کنترل تعداد آرماتورهای سراسری تیر مطابق نقشه
 • کنترل فاصله آرماتورهای طولی از هم
 • کنترل رعایت فاصله بینابینی خاموت‌های تیر
 • کنترل اجرای اولین خاموت تیر در بر ستون (طبق آیین نامه، حداکثر ۶ سانتیمتر است)
 • کنترل خیز منفی سقف تیرچه بلوک
 • کنترل عدم وجود شن و ماسه و فوم و … در قالب‌ها
 • کنترل اجرای ادکا برای هر تیرچه
 • کنترل اجرای کلاف عرضی (میلگردهای طولی و عرضی ژوئن)
 • کنترل فاصله بینابینی شمع‌های زیر سقف (طبق تجربه حداکثر ۸۰ سانتیمتر)
 • کنترل خیس کردن بلوک سقف تیرچه بلوک هنگام بتن ریزی
 • کنترل رعایت کاور تیرهای بتنی
 • کنترل رعایت آرماتورهای تقویتی تیر
 • کنترل رعایت آرماتورهای حرارتی و تقویتی دال سقف (فاصله بینابینی و صاف بودن اجرا)
 • اجرا کردن خاموت‌های ستون در محل فصل مشترک تیر به ستون‌
 • کنترل ته بسته بودن بلوک سیمانی یا بتنی‌
 • کنترل تراز روی بتن
ادامه مطلب

مزایا و معایب سقف وافل

مزایای سیستم وافل

اصولا هر گونه سیستم سازه ای اگر به درستی طراحی و اجرا گردد مزایای مناسبی را خواهد داشت، تفکر مهندسی ایجاب می کند برای پیدا کردن یک راهکار مناسب در جهت بهبود عملکرد فنی و اقتصادی پروژه راهکارهای مختلفی را بررسی نمود. نداشتن علم مناسب در طراحی، ضعف اجرا و عدم توجه به مسائل فنی در هنگام اجرای پروژه می تواند خسارات جبران ناپذیری را وارد نماید. جملات کلیشه ای که اغلب بعضی از مهندسان تحت عنوان سبک سازی ساختمان ها عنوان می کنند مبنی بر کم کردن آرماتور به میزان n کیلوگرم، ایجاد دهانه تا ۲۰ متر بدون تیر آویزدار، کاهش هزینه ساخت تا میزان ۵۰% و … بیشتر نشان از عدم آشنایی و تسلط بر سیستم های مختلف می باشد.
سیستم وافل یک و دوطرفه نیز اگر به صورت مناسب طراحی و اجرا گردند، پتانسیل فنی و اقتصادی بالایی را خواهند داشت، هرچند طرح غیر معقول اینگونه سیستم ها بدون توجه به ضوابط آیین نامه و استاندارد موجب خرابی های گسترده ای خواهد شد.
سقف وافل امکان اجرای دهانه های بلند را مقدورساخته زیرا مانند دال دوطرفه عمل می کند و مقطع T شکل دارد به دلیل تغییر نحوه مونتاژ قالب سقف این قابلیت را دارد که به صورت دال یکطرفه یا دو طرفه اجرا شود.بسته به این‌که قالب‌ها مستطیلی شکل یا مربعی شکل در سقف استفاده شوند.دال یک طرفه یعنی باربری در یک‌ جهت(قالب‌های مستطیلی شکل) و دال ۲ طرفه یعنی باربری در دو امتداد (قالب‌های مربعی شکل) بکار میروند.حجم بتن مورد نیاز سقف وافل در مقایسه با سقف های دیگر بسیار کمتر است و این پدیده باعث کاهش وزن مرده سقف میشود و نیازی به میلگردهای اودکا و منفی و اتصال آنها به تیرها ندارد بنابراین میتواند از زمان اجرای سریع تر و هزینه کم تر برخوردار باشد.در اجرای سقف وافل در پایان مرحله بتن ریزی پس از اینکه که بتن به مقاومت نهایی خود رسید قالب ها باز می گردند و میتوان قالب وافل را از بتن جدا کرد و مجدد از قالب در پروژه های بعدی استفاده نمود بهمین سبب از نوع قالب غیرماندگار محسوب می شود و زمانی که کارایی قالب ها به اتمام برسد قابل بازیافت است. به دلیل این مزیت تمامی بلوک های سقفی را می توان از ساختمان حذف کرد و علاوه بر حفظ منابع ملی به استحکام، سبک سازی و ایمنی بیشتر ساختمان در زمان وقوع زلزله کمک خواهد کرد در زیر به توضیح مزیت های وافل میپردازیم:

مقاوم در برابر حریق

در نتیجه استفاده از سقف وافل به عنوان جایگزین روش های سنتی ، بلوک های یونولیت به عنوان عامل اصلی گسترش حریق حذف شده و افزایش ارتفاع دیوارها تا زیر دال فوقانی باعث جلوگیری از گسترش حریق میشود و بدین صورت شاهد ساختمانی مقاوم در برابر حریق هستیم.

عملکرد لزره ای بهتر

قالب های وافل علاوه بر سبک سازی وزن مرده سقف باعث افزایش دوام و استحکام سقف نیز میشوند وزن سقف در برش پایه نیز تاثیر گذار است (V=C.W cعدد ثابتی میباشد ) کاهش وزن مرده سقف و بطور کلی کاهش وزن سازه برش پایه را نیز کمتر میکند بهمین دلیل ساختمان در برابر وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله ایمن می شود.

حفظ محیط زیست

اجرای سقف وافل باعث حذف بلوک های ماندگار در سقف و در نهایت حذف نخاله های بوجود امده در راستای تخریب سازه میشود،و از ویژگی های این نوع قالب ها تجدیدپذیری آنهاست که بعد از به پایان رسیدن عمر مفید این قالب ها میتوان آنها را بازیافت کرد وبدین ترتیب باعث حفظ محیط می شوند.

کاربری بهتر از نظر معماری

سقف وافل امکان اجرای دهانه بزرگ تا ۱۶ متر را فراهم میکند که باعث افزایش تعداد پارکینگ ها وآزادی عمل طراح معمارمیشود و میتواند فضای باز بیشتری ایجاد کند . این ویژگی به خصوص در طراحی مکان های تجاری، اداری، فروشگاه ها و…،می تواند کاربرد اشته باشد. از طرفی ظاهر سقف وافل نیز بدلیل ایجاد حفره های بتنی نمایان و زیبا مورد توجه معماران قرار گرفته است و عدم استفاده از سقف کاذب باعث کاهش بار مرده سقف نیز می شود.

فضای بهینه برای عبور تاسیسات

به دلیل شبکه های حفره ای ایجاد شده در سقف وافل امکان عبور تاسیسات را فراهم می شود که باعث کاهش ضخامت کفسازی و افزایش ارتفاع مفید طبقه خواهد بود همچنین الزامی به قرار گیری فضای بهداشتی و تر در طبقات بر روی یکدیگر نیست.

تشکیل نشدن درز سرد

از دیگر مزایای سقف وافل عدم تشکیل درز سرد می‌باشد. در سقف های وافل کل بتن ریزی سقف در یک مرحله انجام میشود که باعث ایجاد یکپارچگی کامل می گردد و دیگر مانند سقف تیرچه و بلوک ضعف و کاهش پایداری و مقاومت سقف وجود ندارد.

کنترل ارتعاش و تغییر شکل سقف

با توجه به حذف بتن نواحی اضافی در سیستم وافل،کاهش وزن معقولی را خواهیم داشت از طرفی سختی خمشی سقف وافل نسبت به دال تخت با وزن معادل ، تقریبا ۴ برابر بیشتر است ترکیب کاهش وزن و مناسب بودن سختی باعث شده است خیز دراز مدت ناشی از خزش و جمع شدگی بتن مرتفع گردد.یکی از عوامل مهم در بحث کنترل ارتعاش سقف ها سختی میباشد در سیستم وافل همانطور که گفته شد سختی خمشی بالایی را خواهیم داشت و لذا ارتعاشات سقف که مرتبط با حالات بهره برداری میباشند به میزان مطلوبی کاهش پیدا می کند.

کنترل بهینه سر و صدا و آکوستیک بودن سقف

فضاهای گنبدی شکل عایق مناسبی برای صوت می باشند در نتیجه سقف های وافل به علت ساختار شبکه ای و حفره ای می توانند در کاهش صوت موثر واقع شوند.

امکان اجرا در سازه‌های بتنی و فلزی

در سازه های با اسکلت فلزی به دلیل اینکه سقف های عرشه فولادی شامل معایب نسبتاً زیادی از جمله؛ ضعف در برابر آتش سوزی و هزینه های نسبتاً گزاف برای عایق نمودن در برابر آتش، لرزش زیاد، هزینه های بالاسری جهت تامین تیرهای تودلی و بحث کنترل برش آن در سر ستون ها می باشد میتوان امتیاز بیشتری را به سقف وافل داد.

ایجاد رفتار یکپارچه سقف وافل برای انتقال بار

در سقف وافل با توجه به اینکه کل مراحل بتن ریزی به صورت یکنواخت انجام می گیرد، سیستم در مقایسه با سقف های سنتی تیرچه بلوک پیش ساخته ،پیکربندی یکپارچه ای را خواهد داشت.

کاهش وزن مرده سقف و میزان بتن ریزی

همانطور که از روابط کلاسیک بتن آرمه می دانیم، مقاومت کششی بتن بسیار ناچیز است، در سیستم وافل سعی شده است که به صورت منطقی و هوشمندانه بتن نواحی کششی حذف گردد و در نتیجه میزان بتن مصرفی و وزن مرده سقف کاهش می یابد.

عدم کاهش سختی زیاد نسبت به دال توپر

همانطور که اشاره شد وزن سقف وافل نسبت به دال توپر کاهش چشمگیری دارد، جالب است بدانید که سختی سقف وافل در مقایسه با دال بتن آرمه، کاهش محسوسی ندارد و به همین علت است که می توان در دهانه های بلند از این سیستم استفاده نمود.

قابلیت استفاده مکرر از قالب های وافل

توجه به چرخه زیست محیطی، هموراه یکی از دغدغه های اصلی جوامع می باشد. در سیستم وافل، قالب ها به نحوی طراحی شده اند که قابلیت استفاده مکرر را دارند. این امر سبب شده است که علاوه بر کاهش هزینه های ساخت توجه مناسبی به محیط زیست و چرخه طبیعت شود.

تسریع در پیشرفت پروژه
استفاده از سیستم وافل با توجه به نوع اجرای آن که بدون نیاز به ابزار خاص و نیروی کار ماهر می باشد، سبب می شود سرعت اجرای پروژه به طور قابل توجهی افزایش یابد، در یک تحقیق میدانی صورت گرفته توسط تیم فنی مجموعه آبا دو پروژه مشابه با تعداد طبقات ۸ سقف یکی با سیستم دال بتن آرمه و دیگری با سیستم وافل مورد بررسی قرار گرفت، در نتیجه مشخص شد که برای اجرای اسکلت با سیستم دال به ۳۷ روز زمان بیشتر نیاز است.

کاهش ابزار اجرای سقف

قالب های وافل اگر به صورت مدولار اجرا شوند تنها نیاز به یک سری تکیه گاه اولیه برای قالب هستند و نیازی به کفراژ کل سطح نمی باشد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که می توان با کاهش ابزار چندین پروژه را به صورت همزمان انجام داد.

ادامه مطلب

لیست قیمت وافل -مرداد ماه

قیمت ها با توجه به نوسان قیمت مواد اولیه ۱۰ تا ۲۰ درصد قابل افزایش میباشد و قبل از سفارش ،پیش فاکتور دریافت کنید ‌

ادامه مطلب

سقف وافل ، فروش خرید اجاره + قیمت قالب وافل

فروش قالب وافل

فروش قالب وافل یک طرفه و قالب وافل دوطرفه اولین و تخصصی ترین حرفه ی تیم مجرب ما می باشد. قالب های یک طرفه و دوطرفه وافل با توجه به طراحی سازه انتخاب شده و با مناسب ترین قیمت و مطمئن ترین گارانتی در اختیار کارفرمایان و پیمانکاران عزیز قرار خواهد گرفت. همچنین سفارش قالب های خاص وافل نیز برای پروژه هایی با طراحی خاص در شرکت زاگرس بنا امکان‌پذیر است. اگرچه تولید و فروش آن نسبت به قالب های دیگر وافل کمی زمان بر می باشد. علاوه بر این فروش قالب وافل دست دوم و بازخرید قالب وافل و گارانتی آنها نیز از خدماتی است که می توانید هنگام فروش قالب وافل، در مجموعه ما از آن بهره‌مند شوید.

خرید قالب وافل

خرید یا بهتر است بگوییم بازخرید قالب های وافل فروخته شده از دیگر خدمات ما است. در صورتی که پس از اتمام پروژه کارفرما قصد فروش قالب های استفاده شده ی خود را داشته باشد، شرکت زاگرس بنا آمادگی خود را برای خرید قالب های استفاده شده اعلام می دارد. همچنین ما این تضمین را به کارفرمایان و مجریان گرامی در هنگام خرید قالب وافل خواهیم داد، تا در صورت درخواست کارفرما در پایان پروژه قالب های استفاده شده را با قیمتی مناسب بازخرید کنیم. شما می توانید قالب های مستهلک خود را به ما فروخته و وجه نقد دریافت کنید یا با پرداخت هزینه جزیی قالب جدید برای پروژه های دیگر خرید نمایید.

قیمت قالب وافل

قیمت قالب وافل در خرید و فروش و حتی اجاره قالب وافل بسیار مهم است. با توجه به تغییرات قیمت مواد اولیه در تولید وافل این قیمت ها دارای نوسان می باشند. قالب های وافل ما دارای اقتصادی ترین قیمت می باشند. چراکه ما خود تولید کننده این قالب های وافل هستیم و با حذف واسطه ها و کوتاه کردن دست دلالان توانسته ایم با قیمت مقرون به صرفه ای آنها را در اختیار شما قرار دهیم. شما کاربران گرامی می توانید برای مشاوره و استعلام قیمت قالب وافل با شماره های داخل سایت تماس گرفته و از قیمت روز کلیه خدمات ما آگاه شوید.

اجاره قالب وافل

اجاره قالب وافل در بسیاری موارد بهترین گزینه است. در صورتی که تعداد سقف های وافل کمتر از ۳ باشد اجاره قالب وافل اقتصادی ترین و مناسب ترین پیشنهاد ما به کارفرمایان و مهندسان می باشد. در پروژه هایی که خرید قالب وافل برای کارفرما توجیه اقتصادی ندارد مجموعه زاگرس بنا پس از دریافت ضمانت، مراحل اجاره قالب وافل طی خواهد داد. قالب های وافل اجاره ای طبق درخواست کارفرما می تواند نو و یا دست دوم باشند. تفاوت اجاره قالب نو با قالب دست دوم در قیمت و همچنین میزان مقاومت نهایی سقف وافل و نمای اکسپوز آن است.

طراحی سقف وافل

طراحی سقف وافل کاملا امری تخصصی و حائز اهمیت می باشد. اگرچه طراحی سقف وافل هزینه بسیار ناچیزی در مقایسه با قیمت کل سازه دارد ولی از مهم ترین اصول اجرای ساختمان است. لذا انتخاب مجموعه ای با تجربه و آشنا به استانداردهای روز دنیا در زمینه ساخت و ساز برای طراحی اولیه، از مهم ترین اصول تضمین یک ساختمان بهینه و ایمن می باشد. تیم زاگرس بنا مانا با به کارگیری افراد با تجربه و نخبه در این زمینه تمام تلاش خود را برای طراحی بهینه، مقاوم، اصولی و از همه مهمتر مقرون به صرفه می کند. علاوه بر آن تیم زاگرس بنا متعهد می شود تا طراحی انجام شده مورد تایید مراجع ذی صلاح قرار بگیرد. بنابراین برای طراحی ساختمان خود با سقف وافل می توانید با خیالی آسوده روی ما حساب کنید. همچنین این امکان در سایت زاگرس بنا فراهم شده تا از سه طریق اینترنتی، حضوری و تلفنی با ما در ارتباط باشید.

اجرای سقف وافل

اجرای تخصصی سقف وافل در سراسر کشور عزیزمان از دیگر فعالیت های مجموعه ما می باشد لذا برای دیدن نمونه کار های اجرایی در ابعاد و شهرهای مختلف با ما تماس بگیرید. همچنین با بازدید پروژه های انجام شده، از کیفیت بالا و نمای زیبا سقف مطمئن شوید. مراحل اجرای پروژه شما به این ترتیب خواهد بود که ابتدا نقشه سازه شما را بررسی می کنیم. سپس قیمت پیشنهادی ارائه می گردد. در صورت توافق، جلسه حضوری و بازدید از پروژه های ما انجام می شود. پس از توافق نهایی وارد مرحله عقد قرارداد و اجرای سقف وافل می گردیم. تیم زاگرس بنا با یک برنامه دقیق و زمان‌بندی شده کار پروژه را به نحو احسنت پیش می برد و طبق بازه زمانی مشخص پروژه را با تمام رعایت الزامات و استانداردها و همچنین طبق نقشه های طراحی شده به پایان می رساند. همچنین نهایت تلاش خود را می کند تا در کاهش هزینه های نهایی ساختمان نقش موثری داشته باشد.

مشاوره رایگان سقف وافل

تصمیم گیری و انتخاب سازه مناسب (ساختمان بتنی یا فولادی و …) و یا انتخاب سیستم باربر و سقف مناسب به عنوان مثال قالب وافل یک طرفه یا دوطرفه نیازمند تجربه و دانش فنی می باشد. مجموعه ما آماده ارائه خدمات مشاوره و بررسی نقشه سازه و معماری شما به صورت رایگان است. پس از مشاوره شما قادر خواهید بود متناسب با پروژه بهترین گزینه را از بین خرید قالب وافل، فروش و یا اجاره قالب های وافل انتخاب کنید. همچنین پس از مشاوره در زمینه چگونگی انجام روند پروژه با توجه به نوع سازه و متراژ آن اقتصادی ترین راهکار، طراحی و ابعاد قالب وافل به شما پیشنهاد می گردد.

ادامه مطلب

قالب سقف وافل دوطرفه | فروش قالب۲ دو طرفه | اجرای قالب وافل درتمامی سایزها ،اجاره قالب درتمام نقاط ایران

سقف وافل یکی از سقف‌های بتنی مناسب برای سازه‌ها با طول دهانه بلند و یکپارچه می‌باشد که از نظر قیمت جزو سقف‌های با قالب ارزان محسوب می‌شوند. قالب ۲ طرفه وافل جزو قالب‌های مناسب برای سقف‌های بتنی می‌باشد که از نظر قیمت، زیبایی، صلبیت و سختی، موارد اجرایی و … قابل رقابت با سایر سیستم‌های سقف می‌باشد. گروه خانه ایرانی جزو اولین و بزرگترین تولیدکنندگان قالب وافل می‌باشد.گروه خانه ایرانی ارائه دهنده انواع قالب های سقف وافل در تمامی سایزها می باشد.این گروه ازمحاسبات سقف وافل،آنالیز قیمت سقف وافل،اجرای سقف وافل،فروش قالب سقف وافل ویا اجاره قالب وافل آن درتمامی اقصی نقاط ایران آماده همکاری با کارفرمایان محترم می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر واطلاع از میزان قیمت قالب وافل با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

سقف وافل دو طرفه Easy slab2 (دال دو طرفه)

سقف مشبک، قابلمه‌ای و یا همان سقف‌های وافل نوع دیگری از سقف‌ها هستند که برای پوشاندن قسمت زیادی از سقف که بار کمتری به آن اعمال میگردد اجرا می شود. سیستم قالب‌بندی این نوع دال قابلمه‌ای است و این سقف دارای وزن کمتری نسبت به بقیه دال‌ها می‌باشد. این نوع دال برای پوشاندن دهانه‌های وسیع مناسب است و چون دو طرفه می‌باشد، در هر چهار طرف خود دارای تکیه‌گاه می‌باشد. در این نوع اجرا برای کاهش بار مرده سقف در آن حفره‌هایی ایجاد می‌گردد، اما در انتهای ستون‌ها و در بعضی موارد در انتها و در امتداد تیرها نیز توپر میگردد. از آنجا که این سقف دال دو طرفه می‌باشد، در دو سو باربری انجام میگردد.

در سقف وافل دو طرفه، تیرچه‌ها در دو جهت متعامد قرار میگیرند و دیگر نیازی به تیر تکیه‌گاهی نیست وسقف می تواند فقط متکی به ستون ها باشد. در سقف وافل دو طرفه در هر چهار طرف سقف تیر وجود دارد و بار وارده به سقف به وسیله دو ردیف آرماتورهای عمود برهم به تیرهای کناری چهار طرف منتقل می شود.

در سقف وافل دو طرفه نسبت کلی دهانه بزرگتربه دهانه کوچکترسقف ،کمتر ازدو می باشد پس سقف وافل دوطرفه برای اجرای دهانه های بلند مناسب تر می باشد.با حذف ستون های اضافه در نقشه میتوان فضای پارکینگ و به طور کل فضای معماری را گسترش داد و پلان های معماری را بهبود بخشید.

در این نوع سقف انتقال بارها در دو جهت صورت می گیرد به همین دلیل آرماتورها باید در راستای دهانه بزرگتر و در راستای دهانه کوچکتر اجرا شوند.

در سقف های وافل به دلیل آرماتور بندی آسان و مدولار بودن قالب بندی و حذف تیرهای میانی سرعت نصب و اجرا بیشتر و به تجهیزات کمتری نسبت به دیگر سیستم های رایج همچون سقف های تیردال و یا سقف های پیش تنیده نیاز است. مقدار آرماتور مصرفی در ساختمان های با سیستم سقف وافل کمتر از سیستم های مشابه می باشد .همین امر موجب کاهش هزینه های اجرای سقف می گردد.

ادامه مطلب

سقف وافل چیست؟ کاربرد ، مزایا ، معایب ، نحوه اجرا

سقف وافل چیست ؟ موضوعی است که در این مقاله می خواهیم آن را بررسی نماییم. همچنین کاربرد، مزایا و معایب و چگونگی اجرای این سقف را بیان می نماییم. در واقع سقف وافل یکی از انواع سقف های بتنی است که علاوه بر ظاهری شکیل، مزایای اقتصادی و فنی بسیاری را نیز دارد. برای اجرای این سازه از قالب وافل استفاده می شود که وزن مرده سازه را به مراتب کاهش می دهد. سازه وافل نمای زیبایی در سطح زیرین سقف ایجاد می کند. در سایت دالفرم ضمن آشنایی با پیشینه تاریخی با روش اجرا، نحوه طراحی، مزایا و معایب سقف وافل و همچنین کاربرد آن آشنا می شوید و به سوال سقف وافل چیست؟ پاسخ داده می شود.

همچنین در این مقاله سازه های بزرگی که از این روش استفاده کرده اند و در آن ها کاربرد داشته مرور می گردند. انواع و جزئیات مهم در مورد سقف وافل بیان و سوالات متداول شما پاسخ داده خواهند شد. بنابراین اگر قصد دارید اطلاعات جامعی درباره سقف وافل کسب نمایید، پیشنهاد می کنیم تا آخر این مطلب با دالفرم همراه باشید.

سقف وافل چیست؟ تاریخچه سقف وافل
تاریخچه سقف وافل از ابتدای قرن ۱۹ میلادی با پیشرفت فناوری های سازه ای، ماشین آلات مدرن در زمینه ساختمان سازی شروع می شود. سقف وافل در ابتدا به صورت اصولی در کشورهای آمریکایی و اروپایی اچرا گردید. مزیت ها و راحتی و از همه مهمتر استقامت این سقف ها باعث شد تا امروزه نیز از این سیستم سازه ای استفاده شود. بسیاری از مهندسان و طراحان سازه های حرفه ای برای ساختمان های خاص و سازه های پیشرفته نیز سقف وافل را انتخاب می نمایند. از سقف وافل در سازه های مختلفی با دهانه های وسیع مانند فروشگاه ها، پارکینگ ها، هتل ها، مراکز تجاری، موزه ها، دانشگاه ها، لابی ها، استخرها و سالن های ورزشی نیز بهرمند می شوند.

تاریخچه سقف وافل در ایران
برای اینکه به سوال سقف وافل چیست و تاریخچه آن، پاسخ دهیم باید به تاریخ خود رجوع کنیم. جالب است بدانید ایده باربری دو طرفه به دوره هخامنشیان یعنی حدود ۲۵۰۰ سال پیش بر می گردد. طبق آثار بجا مانده و مطابق تحلیل باستان شناسان، سقف تخت جمشید از الوارهای چوبی متعامد تشکیل شده بود. همچنین ایده بکار گیری عملکرد سقف وافل را در بنای آکروپولیس یونان، هم دوره با هخامنشیان می توان دید.

ادامه مطلب

قالب یکبار مصرف برای حفره های زیر کف تهویه-بدون پایه

یک محصول اصلی بازار است که برای تحقق فضاهای بهداشتی ، گودال های تهویه ، حفره های زیر طبقه ، طبقه های تهویه و سقف ها در حین ساخت و ساز و ساخت مجدد ساختمان ایجاد و به ثبت رسیده است.

این نتیجه یک ایده مبتکرانه که به سال ۱۹۹۳ برمی گردد ، روشهای ساختاری را به طور قابل توجهی بهبود بخشید. ظرفیت نوآورانه در سطح ملی و بین المللی موفقیت ها و موفقیت های بسیاری کسب کرده است و به سرعت آن را به عنوان محصول برتری در جهان ساختمان تأیید می کند.

قالب های پلاستیکی و مدولار ، که به ترتیب با توجه به جهت از پیش تعیین شده قرار می گیرند ، ایجاد یک سکوی پیاده روی خود-پشتیبانی کننده را که در بالای آن لایه ای از آن ریخته می شود ، آسان می کند تا بتواند به راحتی و از لحاظ اقتصادی یک دال تهویه ایجاد کند. روی ستونهایی قرار دارد که دارای ناحیه حفره زیر برای عبور سیستم ها هستند اما بیش از همه تهویه برای خنثی کردن رطوبت و گازهای رادیواکتیو است.

مزیت ها

یک حفره تهویه زیر کف ایجاد شده یک راه حل موثر ، سریع و اقتصادی است که امکان ارسال رطوبت و گاز خطرناک رادون به جو را فراهم می کند ، که برای سلامتی ما مفید است.
حفره هوا تشکیل شده توسط ماژول ها باید با لوله های ساده به بیرون متصل شود. این یک جریان طبیعی هوا ایجاد می کند که از حفره عبور می کند و رطوبت و گاز رادون را از بین می برد (در صورت وجود).

 • کاهش نیازهای نیروی انسانی تا ۸۰٪ در مقایسه با سیستم های سنتی.
 • کاهش شدید استفاده از بتن و سنگدانه ها به عنوان فرم قوس حداکثر مقاومت با حداقل ضخامت را می دهد.
 • امکان اجرای ، در یک راه حل واحد ، تیرهای پایه و دال با کمک لوازم جانبی L-Plast.
 • با فضاهای غیر استاندارد قابل تطبیق است زیرا ماژول ها را می توان بدون زیرپوش زدن برش داد.
 • سهولت در موقعیت یابی به دلیل سبک بودن و پیوند ساده ماژول ها.
 • سازگاری ساده با محیط های مختلف.
 • برش و شکل دادن سریع و فوری ماژول ها.
 • عبور سیستم های زیرزمینی از هر جهت.
 • ایجاد مانع در برابر رطوبت.
 • تنگی در برابر افزایش رطوبت.
 • تهویه موثر در همه جهات.
 • دفع هرگونه گاز RADON.
 • هیچ نقطه تماس بین بتن و زمین وجود ندارد.
 • تعرق کامل دیواره محیط.

برنامه های کاربردی

 • حفره های زیر طبقه تهویه شده برای ساختمانهای مدنی و صنعتی که در حال ساخت یا بازسازی هستند.
 • ساختارهای زیربنایی شهری: میادین ، ​​پیاده روها ، اماکن ورزشی.
 • ایجاد یک دال یا سقف میانی برای حفره هایی که برای تهویه و عبور سیستم ها استفاده می شود.
 • اتاقهایی که برای کنترل رطوبت و دما مورد استفاده قرار می گیرند: خشک کردن سلولها ، سردخانه ها ، گلخانه ها ، انبارها و انبارها.
 • لوله های زیرزمینی برای عبور از تاسیسات. حفره ها و چاله های قابل بازرسی.
 • با پر کردن آن به سادگی با خاک رس منبسط شده ، می توان از آن برای ایجاد باغ هایی با سقف استفاده کرد.
 • مجاری زیرزمینی برای پراکندگی آب و تخلیه.
 • پیاده روهای سقفی برای بارگیری و تخلیه مسافران یا ایجاد کف های شناور.
 • ارتفاع تسطیح
ادامه مطلب

قالب یکبار مصرف برای حفره های زیر کف تهویه

فرم قابل استفاده برای تهویه – ارتفاع متغیر از ۵۶ سانتی متر تا ۳۰۰ سانتی متر

یک سیستم پیشرفته برای ایجاد حفره به طور کلی ، حفره های زیر کف و کف های تهویه شده در ساختمانهای مدرنی و صنعتی تازه احداث شده یا بازسازی شده ، مخازن تجمع ، مخازن پراکندگی ، برج های لانه زنبوری ، اتاق های سرد با درجه حرارت پایین است.

این سیستم هنگامی استفاده می شود که عمق حفره یا حفره زیر کف به حدی باشد که از قالب های کلاسیک استفاده نشود ، با این مزیت که قطر ثابت لوله های آسانسور امکان به حداقل رساندن استفاده از بتن برای پر کردن را دارد . از ویژگی های اصلی سیستم می توان به سرعت ، سادگی و عملکرد هزینه اشاره کرد.

علاوه بر این ، با این قالب ها ، یک فضای بهداشتی با یک مانع رطوبت مناسب بدست می آید و اگر از طریق لوله کشی متصل به خارج تهویه مناسب شود ، ابزاری برای دفع گاز رادون موجود در زمین است.

مزایا استفاده از قالب یکبار مصرف برای حفره های زیر کف تهویه

 • سهولت در موقعیت یابی به دلیل داشتن وزن سبک و نصب از طریق اتصال عناصر با صرفه جویی در وقت تا ۸۰٪ ، ساده است.
 • حداقل استفاده از بتن برای پر کردن سطح به لطف فرم گنبد کاهش یافته ، که حداکثر مقاومت را با حداقل ضخامت دال امکان پذیر می کند.
 • این امکان وجود دارد که به دلیل سیستم لوله ، ارتفاع حداکثر ۳ متر برای حیاط وجود داشته باشد.
 • امکان تحمل بارهای با اندازه قابل توجه با تهیه ستونها با آرماتور مناسب.
 • با فضاهای غیر استاندارد قابل تطبیق است زیرا ماژول ها را می توان بدون زیرپوش زدن برش داد.
 • عبور سیستم ها از زیر روسازی در همه جهات: عمود و مورب.
 • اگر در ترکیب با سیستم قالب یکبار مصرف استفاده شود ، می توان صفحات ارتفاعی ، هم محیطی و هم میانی ، همراه با دال فوقانی را که از برچیدن قالب جلوگیری می کند ، با صرفه جویی قابل توجه در زمان ، ایجاد کرد.
 • تهویه کامل فضا و هوا در همه جهات جریان دارد.
 • مدیریت ساده مواد در حیاط ، زیرا حجیم نیست و می تواند در معرض هوای بد قرار گیرد.

برنامه های کاربردی

سیستمی برای ایجاد حفره های زیر کف است که در آن ارتفاع قابل توجهی وجود دارد. این می تواند برای توزیع سیستم ها و شبکه های فن آوری زیر روسازی مورد استفاده قرار گیرد بنابراین نیازی به دفن شدن در کف نیست.

برای ایجاد حفره های عایق حرارتی برای اتاق های سرد با یا بدون تهویه اجباری مناسب است. این راه حل ایده آل برای ایجاد مخازن تجمع یا پراکندگی و تجدید ساختار استخر است. به لطف لوله های آسانسور به اندازه سفارشی ، این سیستم ایده آل برای ایجاد سطوح شیب دار یا چند سطحی است.

هنگامی که در ترکیب با قالب خاص استفاده می شود ، یک راه حل ابتکاری ، سریع و اقتصادی برای ایجاد کنده های لانه زنبوری یا جعبه (فوق پیوندها) است ، استفاده کم از بتن و فولاد امکان دستیابی به سختی شدید را حتی اگر زمین ظرفیت تحمل بار زیادی را فراهم نمی کند.

ادامه مطلب

تعریف دال بتنی

دال بتنی چیست؟

 

دال بتنی‌ یک عضو سازه‌ای در ساختمان‌های امروزی است. دال‌های‌ بتنی‌، معمولاً دارای ضخامتی بین ۱۰ تا ۵۰ سانتی‌متر بوده و عمدتاً در سقف طبقات به کار برده می ‌شوند. از دال‌های نازک ‌تر نیز به عنوان سنگ ‌فرش استفاده می ‌شود. در بسیاری از ساختمان‌های مسکونی و صنعتی، هنگام ساختن طبقه هم‌کف، از پی ‌یا خاک زیر ساختمان، به عنوان تکیه‌گاه برای دال‌های بتنی ضخیم استفاده می‌ شود. در ساختمان‌های بلند مرتبه و آسمان‌ خراش‌ ها نیز با قرار دادن دال‌های بتنی پیش‌ ساخته‌ کم‌ ضخامت، در بین قاب‌های فولادی، سقف هر یک از طبقات را درست می ‌کنند.

طراحی دال بتنی

برای افزایش نسبت مقاومت به وزن دال‌ها، تعدادی روش طراحی وجود دارد. در همهٔ این طرح‌ها، سطح بالایی دال به صورت مسطح و صاف بوده و سطح پایینی نیز به حالت‌های زیر ساخته می‌شوند.
۱- موج‌دار که برای ساختن آن معمولاً بتن را در یک سینی فولادی موج‌دار می‌ریزند. در این نوع از دال، مقاومت و خمش در مقابل وزن خود دال مقدار مناسبی دارد. دال موج‌دار را در جهت کوتاه و از سمتی به سمت دیگر استفاده می‌کنند.
۲- دال دندانه‌ای (یک‌طرفه) که مقاومت قابل توجهی در یک جهت دارد.
۳- دال کلوچه‌ای (دوطرفه) که در هر دو جهت، دارای مقاومت بالایی است.

 

عملیات ساخت‌ دال بتنی

یک دال بتنی ممکن است به صورت پیش‌ساخته ‌یا اجراشده در محل پروژه باشد. دال‌های پیش‌ساخته در کارخانه تولید شده و به محل انتقال می‌ یابند تا در بین تیرهای فولادی یا بتنی نصب شوند. این نوع از دال‌ها ممکن است به صورت پیش‌تنیده (در کارخانه)، پس‌تنیده (در محل کارگاه)، یا تنیده‌ نشده باشد. لازم است که تکیه‌گاه دال در سازه، از نظر ابعاد به صورت دقیق ساخته شود، تا دال پیش‌ساخته به شکل مناسب در محل خود قرار گیرد.
در محل پروژه، دال بتنی با استفاده از قالب‌هایی که خمیر بتن را به داخل آن می‌ریزند، اجرا می‌شود. در حالتی که دال به صورت مسلح اجرا می‌شود. آرماتورهای تقویتی را قبل از بتن‌ریزی در داخل قالب قرار می‌دهند. برای نگه‌داشتن میل‌گردها در داخل قالب، از وسایل پلاستیک استفاده می‌شود تا بتن، به صورت کامل آرماتورهای تقویتی را پوشش دهد. ممکن است در هنگام اجرای دال کف، از دیوارهای کناری خود ساختمان، به عنوان قالب برای بتن‌ریزی استفاده شود، ولی در دال سقف، از قالب‌ هایی مانند سینی که توسط داربست‌های موقتی نگه‌ داشته شده‌اند استفاده می‌شود که بعد از سفت‌ شدن بتن، این داربست‌ها را برمی دارند.
قالب‌ها، عمدتاً از صفحات و قطعات چوبی، پلاستیکی‌ یا فولادی ساخته می‌شوند. امروزه، در پروژه‌ های ساختمانی تجاری، معمولاً برای بالا بردن کیفیت کار، از قالب‌های پلاستیکی و فولادی استفاده می ‌شود. در حالی که در ساخت‌ و سازهایی با بودجه کم، استفاده از قطعات چوبی‌ بسیار رایج است. گاهی هم احتیاجی به استفاده از قالب نیست. برای مثال در دال‌ های کف که توسط آجر یا دیوارهای پی احاطه شده‌اند، دیوارها به عنوان کناره‌ های سینی قالب عمل می ‌کنند.

 

ادامه مطلب

ضوابط طراحی سقف یوبوت

شرایط و ضوابط طراحی سیستم سقف یوبوت

 

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی طی بررسی هایی که همگام با ورود سیستم سقف یوبوت به کشور انجام داد، دستورالعملی را با عنوان «الزامات فنی سیستم سقف بتن مسلح مجوف با تیرچه دو طرفه با استفاده از قالب های ماندگار» منتشر نمود که به شرح زیر ارائه می گردد:
۱- در این سیستم سقف از محصول U-Boot که نوعی قالب توخالی ماندگار از جنس پلی پروپیلن است برای ساخت سقف های بتن مسلح دوطرفه مجوف استفاده می شود. این قالب های ماندگار، بین شبکه آرماتوربندی لایه زیرین و لایه فوقانی سقف قرار می گیرند و در نهایت مقطع دال سقف به شکل I در می آید.
۲- قالب های یوبوت باید بصورت احجام کاملأ بسته از هر طرف، تولید شوند تا از ورود بتن به داخل قالب جلوگیری به عمل آید.
۳- بتن ریزی کل مقطع سقف شامل فضای زیر، بین و بالای قالب ها باید از آغاز تا پایان بصورت عملیاتی پیوسته انجام شده و از بوجود آمدن اتصال سرد بین لایه ها احتراز شود.
۴- مشخصات فنی قالب ماندگار پلی پروپیلنی (PP) مورد استفاده، باید بر مبنای استاندارد BBA انگلستان باشد.
۵- استفاده از این نوع سقف بتنی در ساختمان های با اسکلت بتن مسلح مندرج در استاندارد ۲۸۰۰ ایران مجاز است. لازم است ضوابط و محدودیت های لرزه ای مربوط به این ساختمان ها مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان «طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه» رعایت شود و در طراحی، ساخت و اجرای اسکلت این ساختمان ها، ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران و آیین نامه ACI 318-08 رعایت شود.
۶- مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران، استفاده از این نوع سیستم سقف به همراه ستون های بتن آرمه (دال تخت) در صورتی مجاز است که مقابله با انواع نیروهای جانبی وارده مانند زلزله توسط دیوارهای برشی بتن مسلح تأمین شود. در این سیستم، به خصوص در حالت بزرگ بودن دهانه و وجود نیرو های ثقلی قابل ملاحظه، در نظر گرفتن تمهیدات لازم به منظور کنترل برش سوراخ کننده (برش پانچ) بسیار حائز اهمیت می باشد و باید ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران و آیین نامه ACI 318-08 در این زمینه کنترل و رعایت شود.
۷- در محاسبه، طراحی، ساخت و اجرای این سیستم سقف باید ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران و آیین نامه ACI 318-08 رعایت شود.
۸- بارگذاری ثقلی و لرزه ای به ترتیب باید بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان «بارهای وارد بر ساختمان» و استاندارد ۲۸۰۰ ایران اعمال شود.
۹- تأمین ضوابط دیافراگم صلب در این سیستم سقف با توجه به استاندارد ۲۸۰۰ ایران الزامی است.
۱۰- فاصله بین قالب های U-Boot نباید از ۱۰ سانتی متر کمتر باشد.
۱۱- تمهیدات لازم در اجرای سقف به منظور پر شدن کامل زیر قالب های توخالی ماندگار با بتن و تأمین کیفیت مناسب بتن در نظر گرفته شود. حداقل ضخامت بتن در بالا و پایین قالب ها ۵ سانتی متر است.
۱۲- پایه های اطمینان و شمع بندی مورد استفاده در اجرای این نوع سقف باید قابلیت اعمال خیز منفی کافی قبل از بتن ریزی را داشته باشد.
۱۳- منظور نمودن بارهای حین اجرا در استفاده از این نوع قالب ضروری است. ضروری است قالب های ماندگار در دو امتداد مستقیم عمود بر هم قرار گیرند و تمهیدات لازم برای جلوگیری از هر گونه حرکت قالب ها در حین بتن ریزی در نظر گرفته شود.
۱۴- اتصال این سیستم سقف به اسکلت سازه ای ساختمان باید به گونه ای باشد که بارهای ثقلی و جانبی وارده به راحتی توسط سیستم سقف تحمل شده و به اسکلت سازه ای ساختمان منتقل شود.
۱۵- طرح لرزه ای دیافراگم سقف و کنترل کیفیت عضو لبه دیافراگم (chord) و عضو جمع کننده (collector) باید مطابق آیین نامه های معتبر بین المللی مانند ACI318-08 و ASCE7-10 صورت گیرد. کلیه اعضا در مسیر انتقال نیروهای دیافراگم (در حین اعمال بارهای زلزله) به سیستم باربر جانبی باید مقاومت کافی را دارا باشند. همواره باید در محل اعضاء جمع کننده (collector) تیر بتن آرمه پیش بینی شود و در غیراینصورت ضروری است به منظور تضمین عملکرد مناسب دیافراگم سقف، قالبهای U-Boot در عرضی که طبق محاسبات تعیین می شود حذف و آرماتورگذاری طولی به همراه خاموت گذاری در مقطع توپر (تیر مدفون) انجام گیرد.
۱۶- رعایت محدودیت ابعاد بازشوهای سقف و همچنین تمهیدات لازم در اطراف بازشوها باید براساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران و آیین نامه ACI 318-08 لحاظ شود. پیش-بینی المان های مرزی در اطراف بازشوها و لبه دال حسب مورد انجام گیرد.
۱۷- رعایت تمهیدات لازم از نظر دوام و پایایی در شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران الزامی است.
۱۸- درنظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اقلام تأسیسات مکانیکی و برقی در مرحله طراحی و اجرای سقف، ضروری است.
۱۹- کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماری و سازه ای از حیث دوام، بهداشتی و زیست محیطی باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آیین نامه های ملی یا معتبر بین-المللی شناخته شده و مورد تأیید به کار گرفته شوند.
۲۰- الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان «صرفه جویی در مصرف انرژی» رعایت شود.
۲۱- رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان «حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق» و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزاء ساختمانی الزامی است.
۲۲- صدابندی هوابرد و کوبه ای سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان «عایق بندی و تنظیم صدا» تأمین شود.

 

 

ادامه مطلب

یوبوت اصلاح شده

دال‌هایی که در آنها از قالب‌های یوبوت تک و دوبل با ابعاد ۵۲ در ۵۲ سانتیمتر استفاده شده‌، باید از بتن با روانی (اسلمپ) بالا با فوق

ادامه مطلب

مقایسه یوبوت با سقف پیش‌تنیده

سقف پیش تنیده را بیشتر بشناسید :

 

پیش تنیدگی به دو روش عمده پیش کشیدن ( Tension Pre ) و پس کشیدن (Tension Post ) انجام می شود. در سقف های بتنی پیش تنیده پس کشیده، نیروی پیش تنیدگی در بتن، توسط کشش کابل ها بعد از ریختن بتن و رسیدن بتن به مقاومت الزم، ایجاد می شود. این روش به صورت کارگاهی یا کارخانه ای قابل انجام است و با مخفف (PT) شناخته می شود. در اجرای سقف هایPT ، ابتدا غلاف های فلزی جایگذاری می شوند. سپس، کابل ها درون غلاف ها قرار گرفته و پس از بتن ریزی و رسیدن بتن به مقاومت لازم میزانی ذکر شده در مدارک محاسباتی طرح کشیده می شوند. در مرحله بعد به منظور محافظت کابل ها در برابر خوردگی و زنگ زدگی، گروت یا دوغاب سیمانی مخصوص و یا مواد پلیمری مانند انواع مناسب قیر یا گریس به درون غلاف ها تزریق می شود. سیستم سقف پیش تنیده پس کشیده دو نوع هستند:

 

چسبیده (Bonded)

با این روش کابل های پس کشیده از میان غالف های تخت ممتد وکوچک از جنس گالوانیزه عبور می کند که داخل غلاف ها پس از بتن ریزی وکشیده شدن کابل ها با دوغاب پر می شود .

 

نچسبیده (Un-Bonded)

در این روش هر کابل داخل یک غلاف پلاستیکی قرار دارد کابل قابلیت حرکت درون غلاف پلاستیکی را داشته و مستقیما توسط یک مهار نگه داشته می شود. پس از بتن ریزی و کسب مقاومت فشاری مورد نیاز کابل ها کشیده می شوند. در این روش نیروی فشاری از طریق مهارهای انتهایی به بتن منتقل شده و کابل در طول خود پیوندی با بتن ندارد. از آنجایی که نیازی به تامین چسبندگی بین کابل و بتن وجود ندارد ، عملیات تزریق گروت در این سیستم حذف می شود.

 

مقایسه دو سقف یوبوت و پیش تنیده :

 

مقایسه سقف یوبوت با سقف پیش تنیده

دال مجوف یوبوت و سقف پیش‌تنیده، هر دو توانایی اجرای سازه با دهانه‌های بلند را دارا هستند. مشکل اصلی سقف‌های پیش‌تنیده در زمینه اجرا و نیز مشکل خیز و ارتعاش است.
سقف یوبوت مانند سایر سیستم‌های بتنی با اکیپ‌های ساده کارگری امکان اجرا دارد. این سقف با افزایش فاصله بین تار بالا و پایین دال‌های خود به راحتی می‌تواند خیز و ارتعاش را بدون افزایش بتن مصرفی و سنگین کردن سقف کنترل نماید.
به دلیل داشتن حفره‌های هوایی داخل سقف، سقف یوبوت در برابر انتقال صدای هوابرد و نیز گسترش آتش مقاومت خوبی دارد.
اجرای سقف پیش‌تنیده نیاز به اکیپ و تجهیزات اجرایی خاص دارد. در ضمن بتن مورد استفاده در سقف باید با عیار ۴۰۰ کیلوگرم ساخته شده و تا رسیدن به مقاومت لازم، عملیات اجرای سقف متوقف می‌شود.
برای اجرای سازه پیش تنیده در دهانه‌های بلند، به جهت کنترل خیز و ارتعاش، ضخامت سقف افزایش می‌یابد که موجب سنگین شدن سقف می‌شود. در ضمن غالباً در این سازه‌ها تیرهای آویزدار و کتیبه‌های بیرون‌زده مشاهده می‌شود که نیاز به اجرای سقف کاذب را به همراه دارد.

سقف یوبوت مانند سایر سیستم‌های بتنی با اکیپ‌های ساده کارگری امکان اجرا دارد. این سقف با افزایش فاصله بین تار بالا و پایین دال‌های خود به راحتی می‌تواند خیز و ارتعاش را بدون افزایش بتن مصرفی و سنگین کردن سقف کنترل نماید. در مجموع به لحاظ اجرایی و تامین مصالح، سقف یوبوت اقتصادی تر از سقف پیش تنیده است.

 

ادامه مطلب

مقایسه سقف یوبوت با تیرچه کرومیت

تفاوت بین یوبوت و سقف تیرچه کرومیت

 

سیستم سقف یوبوت بر خلاف سقف تیرچه کرومیت، مناسب سیستم های سازه ای بتنی است. سرعت و نحوه اجرای آن متناسب با همین سیستم می باشد و به نسبت سازه های فلزی ، سرعت اجرای کمتری دارد.
از نظر برآورد هزینه بین سقف یوبوت و تیرچه کرومیت اختلاف بسیار زیادی وجود دارد. این اختلاف حتی تا ۴۰ درصد هم امکان دارد.
استفاده از سیستم سقف کرومیت برای دهانه های بیشتر از ۷٫۵ متر توصیه نمی شود. این در حالی است که سقف یوبوت با ایجاد تیرچه های I شکل متعامد می تواند با ضخامت کم، دهانه های بسیار بلند را تحت پوشش قرار دهد.
در سقف تیرچه کرومیت نیز همانند سقف های دال تیر به اجرای سقف کاذب نیاز است. به دلیل این که از تیرچه ها و تیرهای آویزدار در دهانه های بلند استفاده می شود.
در سیستم سقف یوبوت با فراهم کردن ممان اینرسی بسیار بالا برای سقف، علاوه بر صلبیت زیاد در برابر ارتعاش، مقاومت لرزه ای بسیار مناسبی هم در این سیستم سقف وجود خواهد داشت.
علاوه بر این، حفره های هوای موجود در این سیستم، موجب صدابندی هوابرد شده و از گسترش آتش جلوگیری به عمل می آورد.

 

مقایسه سیستم سقف یوبوت بتن با سقف کرومیت به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است:

 

ندارد دارد امکان پوشش دهانه بلند (تا ۲۰ متر)
متوسط زیاد مقاومت در برابر انتقال صوت
دارد ندارد نیاز به اجرای سقف کاذب
زیاد متوسط سرعت و سهولت اجرا
دارد ندارد  تیرهای آویزدار در دهانه بلند
ندارد دارد مقاومت در برابر آتش
زیاد کم هزینه اجرا
دارد ندارد ارتعاش و خیز سقف
  متوسط     کم ضخامت سقف (همراه با تیرها)
ادامه مطلب

مقایسه سقف یوبوت با عرشه فولادی

مروری بر تفاوت های سقف یوبوت با سقف عرشه فولادی یا متال دک

 

سقف عرشه فولادی یامتال دک

سقف دال مجوف یوبوت بر خلاف سقف کامپوزیت و عرشه فولادی مناسب برای سازه‌های بتن آرمه است. لذا سرعت و روش اجرای آن مشابه سیستم‌های بتنی است.
از نظر هزینه مصالح و اجرا، سیستم سقف یوبوت بسیار اقتصادی‌تر از سیستم کامپوزیت و یا عرشه فولادی است، حتی این اختلاف هزینه تا ۱۰۰% هزینه اجرای یوبوت می‌رسد.
سقف کامپوزیت و یا عرشه فولادی در هر دهانه‌ای نیاز به اجرای سقف کاذب دارد و این هزینه به سایر هزینه‌های این سقف اضافه خواهد شد. در حالی که یوبوت با ایجاد سقفی تخت در تراز زیرین، علاوه بر سهولت اجرای تاسیسات، نیازی به سقف کاذب ندارد.
سقف یوبوت با داشتن دو لایه دال ( دوپوش ) در بالا و پایین و نیز تیرچه‌های متعامد به عنوان جان، سختی خمشی بسیار زیادی را تامین می کند و این سختی، صلبیت بسیار زیاد در برابر زلزله و عدم ارتعاش سقف را نسبت به سقف کامپوزیت و یا عرشه فولادی تامین می کند.
سقف یوبوت به دلیل داشتن حفره های هوای میانی، در برابر انتقال صدای هوابرد و نیز گسترش آتش بسیار مقاوم است. در صورتی که یکی از عمده مشکلات سقف‌های کامپوزیت و یا عرشه فولادی، انتقال صدا و جلوگیری از اثر آتش بر روی سازه است.

 

بررسی مشکلات حین استفاده از سقف عرشه فولادی در مقایسه با یوبوت

مقایسه سیستم سقف یوبوت بتن با متال دک

۱- سرعت اجرا: سرعت اجرای یک اسکلت فولادی به طور متوسط ۳۰% از اسکلت بتنی بیشتر خواهد بود. شاید این مزیت کارفرما را به استفاده از سازه فلزی ترغیب کند ولی دو نکته در اینجا حائز اهمیت می باشد:
اول) در صورتی که سرعت اجرا برای کارفرما در اولویت باشد، می توان از سازه بتنی استفاده کرد و در عوض تعداد شیفت های کاری را افزایش داد و یا به اصطلاح پروژه را به صورت Fast-track به انجام رساند. اگر سیستم بتنی در دو شیفت کاری اجرا شود حتی می توان سریع تر از یک سیستم فلزی، اسکلت را اجرا کرد. نکته اینجاست حتی با دو شیفت کاری هم سازه بتنی به طور محسوسی از لحاظ اقتصادی بر اسکلت فلزی برتری دارد.
دوم) در ساختمان های بلند مرتبه، پس از ساخت طبقات پایینی، دیگر ساخت اسکلت از CPM (مسیر بحرانی پروژه) خارج می شود. یعنی به عنوان مثال در یک ساختمان ۱۲ طبقه، پس از اجرای ۴ سقف اول، دیگر می توان سفت کاری و اجرای تاسیسات مکانیکی طبقات پایین را شروع کرده و هم زمان قالب بندی و اجرای طبقات بالایی را پیگیری نمود. با این کار سرعت اجرای کل ساختمان در حالت اسکلت بتنی و فولادی تقریبا یکسان خواهد شد.
۲- سهولت اجرا: ساختمان فلزی به دلیل توانایی جوشکاری از قابلیت های خوبی برخوردار است اما با توجه به اهمیت اتصالات در هنگام زلزله، در صورت بروز خطا در ناحیه جوش اتصالات، شاهد مشکلات عدیده ای خواهید بود.

ادامه مطلب

سبد خرید شما